تبلیغات
دفتر مشق - مطالب ابر طرح درس روزانه
دفتر مشق
اللهم عجل لولیك الفرج

 

نام درس: ریاضی          مدل كلاس: U شكل          موضوع: ساده کردن کسر

تعداد فراگیران: 24 نفر          مدت اجرا: یك جلسه ریاضی          مدت جلسه:45 دقیقه

کلاس و مقطع تحصیلی: پنجم ابتدایی          آموزشگاه: *****

 

 

اهداف کلی درس:

1-دانش آموزان با ساده کردن کسر آشنا می شوند. ( حوزه شناختی )

2- دانش آموزان پس از آشنایی با ساده کردن کسرها  درکارهای روزمره و درسی استفاده بکنند

و به آن علاقه نشان دهند. (حوزه عاطفی)

 

 

 

اهداف جزئی درس:

 • دانش آموزان در پایان تدریس با ساده کردن کسرها آشنا می شوند. ( حوزه شناختی - سطح دانش )
 • دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها توجه نشان می دهند. ( حوزه عاطفی -  سطح توجه )
 • دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها واکنش نشان می دهند. ( حوزه عاطفی -  سطح واکنش )
 • دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها ارزش قائل می شوند. ( حوزه عاطفی - سطح ارزشگذاری )

 

 

اهداف رفتاری (درحوزه شناختی):

 • دانش آموزان ساده کردن کسرها را با دسته بندی کردن شکلهای رنگی و غیر رنگی انجام می دهند. ( حوزه شناختی - سطح کاربرد )
 • دانش آموزان کسر تصویر یا اشیاء در دسترس را انجام می دهند. ( حوزه شناختی – سطح کاربرد )
 • دانش آموزان بعد از دسته بندی کردن شکلها  کسر آن را به صورت نوشتاری می نویسند. ( حوزه شناختی – سطح ترکیب )
 • دانش آموزان کسرها را با یکدیگر مقایسه می کنند. ( حوزه شناختی – سطح تحلیل )
 • دانش آموزان با ساده کردن کسر، ساده کردن کسر را تعریف می کنند و کسر ساده شده و کسر حاصل از ساده کردن را مساوی نشان می دهند. ( درک و فهم )
 • دانش آموزان کسرهای مساوی را نشان می دهند. ( حوزه شناختی – سطح کاربرد )
 • دانش آموزان با تقسیم کردن صورت و مخرج بر یک عدد ثابت، کسر ساده شده را کشف می کنند ( حوزه شناختی – سطح کاربرد )
 • دانش آموزان ساده کردن کسر را به زبان خود تعریف می کنند. ( درک وفهم )

 

 

اهداف رفتاری (درحوزه عاطفی):

 • دانش آموزان با دقت به مباحث مربوط به درس ساده کردن کسر گوش می دهند. ( حوزه عاطفی -سطح دریافت )
 • دانش آموزان با علاقه در پرسش و پاسخ کلاسی  مربوط به ساده کردن کسر فعالیت می کنند. ( حوزه ی عاطفی - سطح واکنش )

 

اهداف رفتار ورودی: (دانش آموزان تا کنون)

 • دانش آموزان باید در مرحله آماده سازی ضرب و تقسیم اعداد را بدانند و مفهوم بخش پذیری را فهمیده باشند. (در غیر این صورت باید از آموزشی ترمیمی استفاده کنیم.)
 • دانش آموزان با بخش پذیری و کسرهای مساوی آشنا شده اند.

 

 

ارزشیابی تشخیصی:

1- با استفاده از مقوا یا اشکالی آنها را دسته بندی کرده و به تعدادی از دانش آموزان بدهد.

2- با استفاده از اشکال تعداد دسته ها و تعداد شکلهای هر دسته را مشخص کند.

3- کسر  72/54   را با راه حل ساده کند.

 

 

« مراحل تدریس و فعالیت ها»

الف)مرحله ی آغازین:

1- با شادابی؛ سلام، احوالپرسی و حضور و غیاب می کنم.

2- دعا یا سوره ی کوتاه را با همکاری دانش آموزان می خوانم. ( به صورت هم خوانی )

3- تکالیف مربوط به درس جلسه گذشته را بررسی می کنم و نکات و تذکراتی را به آنها می گویم.

4- ارزشیابی تشخیصی را بر روی تابلو انجام می دهم.

 

 

  ایـجـاد انگیـزه :

انگیزه و علاقه را با بیان کردن " ارزش و کاربرد " درس در دانش آموزان به وجود می آورم. محاسبات دشوار را راحت تر و ساده کنیم و در یادگیری درس نسبت، تناسب و درصد بتوانید راحت و بهتر یاد بگیرید.

 

ب) مرحله ی میانی (نحوه انجام فرایند یاددهی – یادگیری ):

1- کلاس ر ابه صورت گروه های آموزشی دسته بندی می کنم.

2- شکل زیر را روی تابلو رسم می کنم و از دانش آموزان سوال می کنم چه کسری از شکل رنگی است؟

پس از پاسخ درست یعنی 12/9  این کسر را زیر شکل می نویسیم.                                          

 

 

 سپس از یکی از دانش آموزان می خواهم که شکل روی تابلو رابه 4 دسته، دسته بندی کند. البته این کار با همکاری خودم صورت می گیرد و برای دانش آموزان مطرح می کنم که چند دسته ی 3 تایی داریم جواب درست 4 دسته ی 3 تایی ، برای دانش آموزان توضیح می دهم که بنابراین 4 دسته ی 3 تایی داریم که 3 دسته ی آن رنگی است پس می توان گفت  4/3 شکل رنگی است ، کسر 4/3  را زیر شکل می نویسم و برای دانش آموزان توضیح  می دهم که تعداد دایره های رنگی فرقی نکرده                                                                 

 در نتیجه می توان گفت کسر   4/3  ،    12/9  با هم مساویند.

 

                                      

                                   

معلم : بچه ها تصور   4/3  چیزی ساده تر است یا تصور  12/9  آن؟

شاگرد: تصور  4/3  ساده تر است .

معلم: بله! وقتی 12/9   را  4/3 می نویسیم ،می گوییم آن را ساده کرده ایم.

بعد برای آنها توضیح می دهم که در واقع برای ساده کردن کسر 12/9 وقتی 12 تا دایره به دسته های 3 تایی تقسیم شده است. یعنی 12 به 3 تقسیم گردیده است و 9 دایره که به 3 دسته تقسیم شده ، یعنی 9 هم به 3 تقسیم شده است. می گوییم که اگر در کسر  12/9  صورت و مخرج به 3 تقسیم شود کسر  4/3   به دست می آید که با  12/9 مساوی است.

 

مراسم اسم گذاری:

در پایان به دانش آموزان می گوییم این کار شما را چه می گویند و دانش آموان جواب های مختلفی می دهند و من آنها را تشویق می کنم، اما خودم به آنها اعلام می کنم که دانش آموزان عزیز اسم این کار را ساده کردن کسر می گویند.                                                

 

 

ج) مرحله ی پایانی:

 • با همکاری دانش آموزان درس را خلاصه می کنم و نتیجه گیری می نمائیم.
 • از دانش آموزان می خواهم که هر سوالی که در رابطه با درس دارند بپرسند.
 • انجام ارزشیابی پایانی: به دانش آموزان یک کسر می دهم و می گویم که با ارائه راه حل آن را ساده کنند.
 •  بر انجام تمرینات کتاب نظارت می کنم.
 • تعیین تکلیف :

از آنها می خواهم که کتاب کارشان و ادامه تمرینات کتاب درسی را انجام دهند. و در آخر با یک صلوات جلسه را خاتمه می دهم.

 

الگوها ، روشها ، فنون تدریس: روش پرسش و پاسخ – روش توضیحی – حل مسئله – سقراطی

رسانه های آموزشی : گچ های رنگی – تصویر  یا اشکال رنگی و غیر رنگی و...

نحوه ی استقرار شاگردان : به صورت یو  یا  نعلی شکل

تعداد گروه ها و تعداد اعضای هر گروه :  6 گروه و هر گروه 4 نفر
برچسب ها: نمونه طرح درس روزانه ساده کردن کسر، دسته بندی کردن شکلهای کسر، مقایسه کسرها، مراحل تدریس و فعالیت ها، بخش پذیری و کسرهای مساوی، طرح درس روزانه، اموزش ابتدایی، دفتر مشق، teaching plan for elementary، طرح درس روزناه ساده کردن کسرها، نمونه طرح درس روزانه ریاضی پنجم ابتدایی،
دنبالک ها: طرح درس روزانه ریاضی پایه اول ابتدایی، نمونه طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی، نمونه طرح درس روزانه ریاضی پنجم ابتدایی،
نوشته شده در تاریخ جمعه 3 دی 1389 توسط ارژنگ

نام درس: ریاضی          مدل كلاس: U شكل          موضوع: ساده کردن کسر

تعداد فراگیران: 24 نفر          مدت اجرا: یك جلسه ریاضی          مدت جلسه:45 دقیقه

کلاس و مقطع تحصیلی: پنجم ابتدایی          آموزشگاه: آتشفشان علم و دانش

 

 

اهداف کلی درس:

1-دانش آموزان با ساده کردن کسر آشنا می شوند.  (حوزه شناختی )

2- دانش آموزان پس از آشنایی با ساده کردن کسرها  درکارهای روزمره و درسی استفاده بکنند

و به آن علاقه نشان دهند.  (حوزه عاطفی)

 

 

 

اهداف جزئی درس:

 • دانش آموزان در پایان تدریس با ساده کردن کسرها آشنا می شوند. (حوزه شناختی-سطح دانش)
 • دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها توجه نشان می دهند. (حوزه عاطفی- سطح توجه)
 • دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها واکنش نشان می دهند. (حوزه عاطفی- سطح واکنش)
 • دانش آموزان به درس ساده کردن کسرها ارزش قائل می شوند. (حوزه عاطفی- سطح ارزشگذاری)

 

 

اهداف رفتاری (درحوزه شناختی):

 • دانش آموزان ساده کردن کسرها را با دسته بندی کردن شکلهای رنگی و غیر رنگی انجام می دهند. (حوزه شناختی- سطح کاربرد)
 • دانش آموزان کسر تصویر یا اشیاء در دسترس را انجام می دهند. ( حوزه شناختی – سطح کاربرد)
 • دانش آموزان بعد از دسته بندی کردن شکلها  کسر آن را به صورت نوشتاری می نویسند. (حوزه شناختی – سطح ترکیب)
 • دانش آموزان کسرها را با یکدیگر مقایسه می کنند. ( حوزه شناختی – سطح تحلیل)
 • دانش آموزان با ساده کردن کسر، ساده کردن کسر را تعریف می کنند و کسر ساده شده و کسر حاصل از ساده کردن را مساوی نشان می دهند. (درک و فهم)
 • دانش آموزان کسرهای مساوی را نشان می دهند. ( حوزه شناختی – سطح کاربرد)
 • دانش آموزان با تقسیم کردن صورت و مخرج بر یک عدد ثابت، کسر ساده شده را کشف می کنند (حوزه شناختی – سطح کاربرد)
 • دانش آموزان ساده کردن کسر را به زبان خود تعریف می کنند. (درک وفهم)

 

 

اهداف رفتاری (درحوزه عاطفی):

 • دانش آموزان با دقت به مباحث مربوط به درس ساده کردن کسر گوش می دهند. (حوزه عاطفی-سطح دریافت)
 • دانش آموزان با علاقه در پرسش و پاسخ کلاسی  مربوط به ساده کردن کسر فعالیت می کنند. (حوزه ی عاطفی- سطح واکنش)

 

اهداف رفتار ورودی: (دانش آموزان تا کنون)

 • دانش آموزان باید در مرحله آماده سازی ضرب و تقسیم اعداد را بدانند و مفهوم بخش پذیری را فهمیده باشند. (در غیر این صورت باید از آموزشی ترمیمی استفاده کنیم.)
 • دانش آموزان با بخش پذیری و کسرهای مساوی آشنا شده اند.

 

 

ارزشیابی تشخیصی:

1- با استفاده از مقوا یا اشکالی آنها را دسته بندی کرده و به تعدادی از دانش آموزان بدهد.

2- با استفاده از اشکال تعداد دسته ها و تعداد شکلهای هر دسته را مشخص کند.

3- کسر     را با راه حل ساده کند.

 

 

« مراحل تدریس و فعالیت ها»

الف)مرحله ی آغازین:

1- با شادابی؛ سلام، احوالپرسی و حضور و غیاب می کنم.

2- دعا یا سوره ی کوتاه را با همکاری دانش آموزان می خوانم (به صورت همخوانی)

3- تکالیف مربوط به درس جلسه گذشته را بررسی می کنم و نکات و تذکراتی را به آنها می گویم.

4- ارزشیابی تشخیصی را بر روی تابلو انجام می دهم.

 

 

  ایـجـاد انگیـزه :

انگیزه و علاقه را با بیان کردن "ارزش و کاربرد" درس در دانش آموزان به وجود می آورم. محاسبات دشوار را راحت تر و ساده کنیم و در یادگیری درس نسبت، تناسب و درصد بتوانید راحت و بهتر یاد بگیرید.

 

ب) مرحله ی میانی (نحوه انجام فرایند یاددهی – یادگیری ):

1- کلاس ر ابه صورت گروه های آموزشی دسته بندی می کنم.

2- شکل زیر را روی تابلو رسم می کنم و از دانش آموزان سوال می کنم چه کسری از شکل رنگی است؟

پس از پاسخ درست یعنی   این کسر را زیر شکل می نویسیم.                                          

(از اینترنت عکس الصاق کنم)

 

سپس از یکی از دانش آموزان می خواهم که شکل روی تابلو رابه 4 دسته، دسته بندی کند. البته این کار با همکاری خودم صورت می گیرد و برای دانش آموزان مطرح می کنم که چند دسته ی 3 تایی داریم جواب درست 4 دسته ی 3 تایی ، برای دانش آموزان توضیح می دهم که بنابراین 4 دسته ی 3 تایی داریم که 3 دسته ی آن رنگی است پس می توان گفت   شکل رنگی است ، کسر   را زیر شکل می نویسم و برای دانش آموزان توضیح  می دهم که تعداد دایره های رنگی فرقی نکرده                                                                 

 در نتیجه می توان گفت کسر     ،       با هم مساویند.

                                                                                                                                                    

 

معلم : بچه ها تصور       چیزی ساده تر است یا تصور       آن؟

شاگرد: تصور      ساده تر است .

معلم: بله! وقتی    را   می نویسیم ،می گوییم آن را ساده کرده ایم.

بعد برای آنها توضیح می دهم که در واقع برای ساده کردن کسر  وقتی 12 تا دایره به دسته های 3 تایی تقسیم شده است. یعنی 12 به 3 تقسیم گردیده است و 9 دایره که به 3 دسته تقسیم شده ، یعنی 9 هم به 3 تقسیم شده است. می گوییم که اگر در کسر    صورت و مخرج به 3 تقسیم شود کسر     به دست می آید که با    مساوی است.

 

مراسم اسم گذاری:

در پایان به دانش آموزان می گوییم این کار شما را چه می گویند و دانش آموان جواب های مختلفی می دهند و من آنها را تشویق می کنم ، اما خودم به آنها اعلام می کنم که دانش آموزان عزیز اسم این کار را ساده کردن کسر می گویند.                                                

 

 

ج) مرحله ی پایانی:

 • با همکاری دانش آموزان درس را خلاصه می کنم و نتیجه گیری می نمائیم.
 • از دانش آموزان می خواهم که هر سوالی که در رابطه با درس دارند بپرسند.
 • انجام ارزشیابی پایانی: به دانش آموزان یک کسر می دهم و می گویم که با ارائه راه حل آن را ساده کنند.
 •  بر انجام تمرینات کتاب نظارت می کنم.
 • تعیین تکلیف :

از آنها می خواهم که کتاب کارشان و ادامه تمرینات کتاب درسی را انجام دهند. و در آخر با یک صلوات جلسه را خاتمه می دهم.

 

الگوها ، روشها ، فنون تدریس: روش پرسش و پاسخ – روش توضیحی – حل مسئله – سقراطی

رسانه های آموزشی : گچ های رنگی – تصویر  یا اشکال رنگی و غیر رنگی و...

نحوه ی استقرار شاگردان : به صورت یو  یا  نعلی شکل

تعداد گروه ها و تعداد اعضای هر گروه :  6 گروه و هر گروه 4 نفر
برچسب ها: نمونه طرح درس روزانه ساده کردن کسر، دسته بندی کردن شکلهای کسر، مقایسه کسرها، مراحل تدریس و فعالیت ها، بخش پذیری و کسرهای مساوی، طرح درس روزانه، اموزش ابتدایی، دفتر مشق، teaching plan for elementary،
نوشته شده در تاریخ جمعه 12 آذر 1389 توسط ارژنگ

سلام، امروز یه اتفاق مهم در تاریخ رخ داده؟!!!

نمی دونید چه اتفاقی؟

وبلاگ دفتر مشق یک ساله شد.

 

تولدت مبارک، دفتر مشق، آموزش ابتدایی
برچسب ها: تول دفتر مشق، آموزش ابتدایی، ارژنگ، تولد وبلاگ دفتر مشق، آموزش به کودکان دبستانی، طرح درس روزانه، نمونه طرح درس سالانه و روزانه، بودجه بندی سالانه، مشق، تکلیف، daftar ashghj، daftare mashgh، arjang، کلاس درس، آموزش معلمان، معلم،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 29 فروردین 1389 توسط ارژنگ

با سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان، عزیزان و همكاران محترم.

به لطف خدا، بار دیگر عمری شد تا این حقیر، بلاگ "دفتر مشق" را آپ كنم و یك نمونه طرح درس ریاضی برای همكاران پایه اول ابتدایی قرار دهم. امیدوارم كه مورد قبول شما عزیزان واقع شود. اگر ایرادی در طرح درس یا مسئله خاصی مد نظرتان است، حتما در بخش نظرات بیان كنید.

همچنین در صورت نیاز به طرح درس در قسمت نظرات مطرح نمایید.

 

نام درس: ریاضی           پایه: اول دبستان           کلاس:1/1         مدرسه: استاد شهریار

سال تحصیلی: 89-1388             مدت اجرا: 45 دقیقه           تعداد دانش آموزان: 34 نفر

موضوع: طرح درس روزانه تفریق           مجری: ارژنگ

 

 

·                      هدف کلی درس:      

                       *دانش آموزان در این درس با تفریق یك رقمی آشنا شوند.

 

 

·              اهداف جزیی: دانش آموزان در این درس؛    

                       *علامت تفریق را بشناسند.

                       *با، باقیمانده در یك تفریق آشنا شوند.

                       *با كاربرد تفریق در مسایل، آشنا شوند.

                       *به نحوه كاربرد تفریق در مسایل روزمره علاقه مند شوند.

                       *با مفهوم "از" در ریاضیات آشنا شود.

                 

 

·                      اهداف رفتاری: دانش آموزان در پایان درس؛

            *علامت تفریق را با شناخت مفهوم آن می نویسد.(شناختی درك و فهم)

            *برای شكلهای رسم شده، تفریق می نویسد.(شناختی- درك و فهم)

            *باقیمانده تفریق را به درستی تشخیص دهد.(شناختی- دانش)

            *به سوالات كتاب با علاقه پاسخ دهند.(عاطفی- واكنش)

            *از 5 تفریق داده شده 3 تفریق را به درستی حل كند.(شناختی-كاربرد)

 

 

·                     رفتار ورودی:

                       *دانش آموزان با عدد نویسی آشنا باشند.

                       *دانش آموزان جمع یك رقمی را بدانند.

 

·                     آزمون رفتار ورودی (ارزشیابی ورودی):

                       *دانش آموزان از عدد صفر تا 7 را در دفتر خود بنویسند.

                       *جمع های زیر را در دفتر خود حل كنند.

3+1=                                       4+3=                                   4+2=

 

مفاهیم كلیدی درس:

علامت تفریق(-)، مفهوم باقیمانده در تفریق، علامت مساوی(=)، عبارت تفریق، تفریق یك رقمی، مفهوم "از" در ریاضی

 

 

مهارتهای قبل از تدریس:           *شروع درس با نام و یاد خدا

                                                 *سلام و احوالپرسی، حضور و غیاب

                                                 *مشخص كردن موضوع تدریس

                                                 *ارزشیابی ورودی

 

 

 

 

 

مهارتهای حین تدریس (ارائه درس جدید):

 

 

 

مراحل تدریس

فعالیتهای معلم

فعالیتهای دانش آموزان

زمان

 

مجسم

 

*ایجاد انگیزه: برای ایجاد انگیزه 4 عدد بادكنك یك رنگ به كلاس می برم و به صورت كاملا اتفاقی!!! یكی از بادكنك ها می تركد و ...

*سوالاتی در رابطه با مرحله ایجاد انگیزه پرسیده می شود، مثلا؛

- چند تا بادكنك وجود داشت؟

- چند تا از بادكنك ها تركید؟

- الآن چند بادكنك مانده؟

و ...

*  در این مرحله 5 دانش آموز را انتخاب می كنم و از بقیه پرسیده می شود كه چند تا از دوستان شما اینجا حضور دارند؟ (روی تخته كلاس می نویسم 5)

در ادامه به 2 نفر از دانش آموزان می گویم كه بنشینند و از سایرین می پرسم چند نفر نشستند؟ (روی تخته می نویسم 2)

و می پرسم، حالا چند نفر باقی ماندند؟ (روی تخته می نویسم 3)

در آخر نیز می گویم؛ 2 نفر از 5 نفر می ماند 3 نفر

سپس جلوی تخته می روم و می گویم كه در ریاضی این جمله به صورت 3=2-5 نوشته می شود و می خوانم 5 منهای 2 مساویست با 3

*می توان برای تفهیم بیشتر با گرفتن چند مداد از خود بچه ها و پرسیدن سوالات مشابه كار را ادامه داد.

 

 
داستان تركیدن بادكنك را بیان می كنند.به سوالات این بخش پاسخ می دهند.

 


 

پاسخ می دهند.(5 نفر)پاسخ می دهند.(2 نفر)
 

پاسخ می دهند.(3 نفر)

 

 

تكرار می كنند.

 

با توجه به تخته و علائم تكرار
می كنند.

 

10 دقیقه

 

نیمه مجسم

 

* شكل 4 گل را بروی تخته كلاس می كشم و تعداد آنها را از دانش آموزان می پرسم، بچه ها چند تا گل می بینید؟ (در وسط تخته می نویسم 4)

بعد روی 3 گل را خط می كشم و می پرسم، روی چند گل خط كشیدم؟ (عدد 3 را با فاصله مناسب جلوی عدد 4 مینویسم)

سپس می گویم 4 گل داشتیم، روی 3 گل خط كشیدم، حالا چند گل باقی مانده است؟ و می گویم؛

3 گل از 4 گل می ماند 1 گل

پس از اینكه جمله اخیر را چندین بار تكرار شد، می گویم؛ 3 از 4 می شود 1

و در ادامه نوشته تخته را تكمیل كرده و می خوانم؛

4 منهای 3 مساویست با 1
 

نكته: ضمن ذكر جمله بالا حتما به اعداد، نماد تفریق و نماد تساوی اشاره می كنم.

پاسخ می دهند.(4 گل)

 

پاسخ می دهند.(3 گل)

 


پاسخ می دهند.(1 گل)

 


تكرار می كنند.

 

10 دقیقه

 

مجرد (انتزاعی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این مرحله همانطور كه از نامش برمی آید روی اعداد، نشانه ها و علائم كار می كنیم، به این صورت كه در این مرحله با حل تمرین ها و مثالهای بیشتر به یادگیری هر چه بهتر دانش آموزان كمك می كنیم.

اصولا در این مرحله از تدریس، از ابزار یا وسائل آموزشی و كمك آموزشی كمتر بهره می بریم و با نشانه ها، اعداد و علائم سرو كار داریم،

مثلا؛ دانش آموزان نمونه های زیر را به صورت انتخابی یا داوطلبانه روی تخته حل می كنند:

=1-5      =2-3     =4-6     =3-5    

در ادامه دانش آموزان كتابهای خود را باز می كنند و تمرینهای صفحه 78 را با نظارت معلم حل می كنند، در این مرحله اشكالات احتمالی نیز رفع می شود.

 

 

 

 

تعدادی از دانش آموزان به صورت داوطلب یا انتخاب معلم روی تخته كلاس سوالات را پاسخ می دهند.

 

 

تمارین صفحه 78 را با دقت پاسخ می دهند.

 

15 دقیقه

 

 

 

مهارتهای پایان تدریس: (10 دقیقه)

 

*جمع بندی تدریس؛ كه با نوشتن یك تفریق و حل آن و توضیح نمادها و علائم صورت می پذیرد.

*ارزشیابی پایانی: در پایان درس برای اینكه مطمئن شویم دانش آموزان درس را بخوبی فرا گرفته اند، سوالاتی در رابطه با تفریق پرسیده می شود، مثلا؛ تفریق مربوط به شكل زیر را بنویس:

*برای تعیین تكلیف چند نمونه تفریق روی تخته می نویسم تا در دفتر خود یادداشت كنند و آنها را حل كنند.

 

 

رسانه های آموزشی: بادكنك، تخته كلاس، گچ، كتاب درسی، تمارین كتاب صفحه 78،

 

الگوهای تدریس: پرسش و پاسخ، سقراطی، نمایشی در مرحله ایجاد انگیزه و ...

 

مدل استقرار دانش آموزان: برای پویاتر شدن كلاس و دانش آموزان، بهتر است از روش های نوین چینش استفاده شود. چینش كلاس من به صورت حرف (U) یو انگلیسی است، كه این موضوع باعث می شود همه دانش آموزان درگیر درس و كلاس شوند. در ضمن در این مدل همه دانش آموزان تخته را براحتی می بینند و سركشی به كار آنها آسان تر است.

 

 

 

 

برچسبها: آموزش تفریق دوره ابتدایی، طرح درس روزانه ریاضی، طرح درس روزانه تفریق در پایه اول ابتدایی، نمونه طرح درس روزانه ریاضی برای پایه اول ابتدایی، طرح درس روزانه، آموزش تفریق به روش مجسم و نیمه مجسم و مجرد(انتزاعی)، ایجاد انگیزه در تدریس، اهداف كلی در آموزش تفریق دبستان، هدف های جزیی در آموزش تفریق، هدفهای رفتاری در آموزش تفریق پایه اول ابتدایی،
برچسب ها: آموزش تفریق دوره ابتدایی، طرح درس روزانه ریاضی، طرح درس روزانه تفریق در پایه اول ابتدایی، نمونه طرح درس روزانه ریاضی برای پایه اول ابتدایی، طرح درس روزانه، آموزش تفریق به روش مجسم و نیمه مجسم و مجرد(انتزاعی)، ایجاد انگیزه در تدریس، اهداف كلی در آموزش تفریق دبستان، هدف های جزیی در آموزش تفریق، هدفهای رفتاری در آموزش تفریق پایه اول ابتدایی، teaching plan،
دنبالک ها: "دفتر مشق"،
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 26 مهر 1388 توسط ارژنگ