دفتر مشق
اللهم عجل لولیك الفرج

با سلام خدمت دوستان دفتر مشق

مطلبی رو که براتون آماده کردم مبحثی است که در کلاس هشتم مطرح شده اما دقیق نمی دونم برای چه درسی است

بهتر دیدم یکم دربارش بیشتر بدونیم

تصمیم‌گیری به فرایندهای ذهنی (شناختی) گفته می‌شود که به انتخاب یک اقدام در میان اقدامات جایگزین می‌انجامند. تصمیم گیری در دو نوع تجویزی و نوصیفی تعریف می گردد.

تصمیم گیری ابزاری است که برای شکل دادن به آینده مثبت از آن استفاده می کنیم.

وبه عبارتی فرایندی است پیچیده شامل انواع توانایی های فکری ونیزداشتن اطلاعات در مورد تصمیمی که می خواهیم بگیریم.

تصمیم گیری احساسی

كه تصمیم بر اساس یك احساس خاص (عشق، خشم، كینه، حسادت، كمك و...) گرفته می شود.

1. مبنای انتخاب فرد آن است که احساس وی چه چیز را درست می داند .

2. تاکید بر تماس یا حس درونی است .

3. ملاک نهایی این است که : چه حس می کند تا اینکه چه فکر می کند .

4. مبنای انتخاب فرد آن است که احساس وی چه چیز را درست می داند .

5. تاکید بر تماس یا حس درونی است .

6. ملاک نهایی این است که : چه حس می کند تا اینکه چه فکر می کند .

آموزش تصمیم گیری به کودک

بخش بزرگی از زندگی انسانها وابسته به تصمیم گیری و نحوه انتخاب آنها است . ما روزانه تصمیم می گیریم که چه بپوشیم ، چه کار کنیم و چگونه با مردم رفتار کنیم . آموزش نحوه انتخاب مناسب به کودکان در کسب «استقلال و تسلط بر خود» به آنها موثر است . موارد ذیل اشاراتی است در زمینه آموزش تصمیم گیری .

1)     اجازه دهید که کودکان خود تصمیم گیری کنند . برای همه ما آسانتر است که خود به جای فرزندمان تصمیم بگیریم . اما تجربه از طریق تصمیم گیریهای خوب و بد بدست می آید و این فرآیند کودکان خام و بی تجربه را به بزرگسالانی مسئول و مستقل تبدیل می نماید . «تصمیم گیری» موجب احساس تملک بر عمل و مسئولیت نتایج آن در کودکان می شود . موقعیتهایی برای انجام تصمیم گیری توسط کودکان فراهم کنید و به آنها فرصتی بدهید تا خود تصمیم گیری کنند و تصمیمات خوب آنان را تقویت و پاداش دهید .

2)     محدودیت های تصمیم گیری ـ تعداد و انواع تصمیمات کودکان را با محدودیتهای منطقی مشخص نمایید . بعنوان مثال اگر قرار است کودکی در انتخاب تنقلات مورد نظر خود حق تصمیم گیری داشته باشد ، بهتر است دو یا سه خوراکی سالم به او پیشنهاد کنید و اجازه بدهید که خود یکی را انتخاب کند . اگر شما فقط یک انتخاب مجاز برای کودک فراهم کنید ، امکان بروز تعارض در وی را کاهش می دهید و در واقع موقعیتی ایجاد   می شود که تصمیم گیری صورت نگرفته است .


ادامه دارد .........


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 6 اردیبهشت 1394 توسط اسلامی