تبلیغات
دفتر مشق - نمونه طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی
دفتر مشق
اللهم عجل لولیك الفرج

     اگر كسی را همت از گام زدن ماند، چرخ روزگار تو از كا باز نماند. از نبودن كسی تو را آسیب و از بودنش نفعی نرسید و نرسد.

     با سلام مجدد خدمت شما دوست عزیز، امروز قصد دارم یه نمونه طرح درس روزانه برای درس ریاضی پایه سوم ابتدائی قرار بدم. امیدوارم كه با دادن نظرات با ارزشتون منو بیشتر راهنمایی كنید. ان شاءالله

"طرح درس روزانه"

نام درس: ریاضی                   پایه: سوم دبستان                      موضوع: تقسیم با باقی مانده

سال تحصیلی: 89-88                 تعداد دانش آموزان: 33 نفر                 مدت اجرا: 45 دقیقه

آموزشگاه: ***                             كلاس: ***                                       صفحات: 173-172

  • هدف كلی:        دانش آموزان در این درس با تقسیم با باقی مانده آشنا می شوند.

  • اهداف جزیی؛ دانش آموزان در این درس:

            با باقی مانده تقسیم آشنا می شوند. (شناختی)

            به مراحل محاسبه تقسیم با باقی مانده مساحت دایره علاقه نشان می دهند. (عاطفی)

             با خارج قسمت آشنا می شوند. (شناختی)

  • اهداف رفتاری؛ دانش آموزان در پایان درس:

              تفاوت بین خارج قسمت و باقی مانده را توضیح دهند. (شناختی- درك و فهم)

              بتوانند مراحل یك تقسیم با باقی مانده را به درستی انجام دهند. (شناختی- كاربرد.)

              در فعالیت های فردی و گروهی با اشتیاق شركت می كند. (عاطفی- واكنش)

  • رفتار ورودی؛ دانش آموزان قبل از تدریس:

              می توانند عمل ضرب بین دو عدد را انجام دهند.

               قادر به حل كردن تقسیم های بدون باقی مانده هستند.

  • آزمون رفتار ورودی؛ (ارزشیابی تشخیصی):

 ضرب بین اعدا زیر را به درستی انجام می دهند؟   =3*7         =8*9          =9*4     و ...          

تقسیم های زیر را بدرستی حل كنند؟    =7/28          =8/58          =5/45     و...

  • فعالیتهای قبل از تدریس؛ (مرحله آغازین تدریس):

فعالیت معلم

رفتار فراگیر

رسانه های آموزشی

زمان

* به كلاس وارد می شوم و از فراگیران احوالپرسی می كنم.

دانش آموزان پاسخ می دهند.

------

15 دقیقه

* حضور و غیاب از دفتر كلاسی

اعلام حضور می نمایند. غاییبین جلسه قبل دلیل غیبت خود را بیان می كنند.

دفتر كلاسی

*سوالات ارزشیابی تشخیصی را به صورت شفاهی/روی تابلوی كلاس انجام می دهم.

دانش آموزان به صورت داوطلب یا انتخابی پرسش ها را پاسخ می گویند.

تخته و گچ

  • فعالیتهای حین تدریس؛ (مرحله میانی تدریس):

فعالیت معلم

رفتار فراگیر

رسانه های آموزشی

زمان

* دانش آموزان را در گروههای 4 تایی گروه بندی می كنم.

* در مرحله مجسم، به هر گروه 20 عد نی می دهم.

* از دانش آموزان می خواهم نی ها را در دسته های 6تایی دسته بندی كنند. (بر نحوه كار گروهها نظارت می كنم.)

* از  دانش آموزان می پرسم چند دسته 6 تایی داریم، چند تا باقی ماند؟

روی تخته می نویسم:

20 برابر است با؛3 تادسته 6 تایی و 2

دانش آموزان با همكاری نی ها را دست بندی می كنند.

3 دسته 6 تایی

2 تا نی باقی مانده است.

نی

20 دقیقه

* در مرحله نیمه مجسم، از یكی از دانش آموزان می خواهم با گچ 7 تا ستاره بكشد و آنها را 3 تا 3 تا جدا كند. (در دسته های 3 تایی دسته بندی كند.) بقیه دانش آموزان نیز همین تمرین را در دفتر خود یادداشت می كنند.

* در آخر می نویسم:

7 برابر است با؛ 2 تا دسته 3 تایی و 1

تمرین محوله را بدرستی انجام می دهند.

گچ، تخته، دفتر ریاضی دانش آموزان

  • فعالیتهای پس از تدریس؛ (مرحله پایانی تدریس):

فعالیت معلم

رفتار فراگیر

رسانه های آموزشی

زمان

* با دادن سوال هایی به شكل زیر

=8/34       =5/28      و ...

ارزشیابی پایانی را به انجام می رسانم

دانش آموزان به صورت انتخاب معلم به پرسش ها پاسخ می دهند.

تمرین های معلم ساخته

10 دقیقه

* تعیین تكلیف؛

1- روی یك مقوای A4 25 تا ستاره بكشید و ستاره ها را در دسته ها 4، 5، 6و7 تایی دسته بندی كنید. (تمرین گروهی)

2- تمرین های كتاب درسی را در خانه حل می كنند. (فردی)

تكالیف خود را یادداشت می كنند.

نمونه كار آماده شده برای تمرین شماره 1
برچسب ها: نمونه طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی، طراحی آموزشی ریاضی، دفتر مشق، نمونه طرح درس روزانه، نقشه تدریس، نمونه تدریس در ابتدائی، آموزش ابتدایی، طرح مستند سازی یک تجربه، طرح گذربان مدارس، سوم ابتدایی، daftare mashgh، آموزش ریاضی، طرح درس برای طراحی آموزشی، هدف كلی اهداف جزیی اهداف رفتاری رفتار ورودی در طرح درس، آزمون رفتار ورودی و ارزشیابی تشخیصی و سنجش آغازین در یك طرح درس، طراحی آموزشی چیست؟، تقسیم با باقی مانده، آموزش و پرورش ابتدائی، طرح درس روزانه ابتدایی،
نوشته شده در تاریخ شنبه 20 شهریور 1389 توسط ارژنگ